Öğretmenler ve Öğrenme Süreçleri
Hesaplamalar için MEB tarafından yayımlanan Millî Eğitim İstatistikleri kullanıldı. Açıköğretim öğrencileri, öğrenci sayısına dahil edilmedi.
Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan veriler kullanıldı. İlk atama verileri dikkate alındı.