Eğitimin İçeriği
Hesaplamalar için MEB tarafından yayımlanan Millî Eğitim İstatistikleri kullanıldı. Polis kolejleri dahil değildir.
2004-2012 yıllarına ait oranlar TÜİK tarafından yayımlanan Hanehalkı İşgünü Anketi verilerinden yararlanılarak hesaplanmıştır. 2013 yılına ait oran, Ağustos 2014'te MEB tarafından ERG ile paylaşılan veriler ile Millî Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim 2013-2014 kullanılarak hesaplanmıştır.