Eğitime Erişim ve Öğrenci
Hesaplamalar için MEB tarafından yayımlanan Millî Eğitim İstatistikleri kullanıldı. Bölgeler temelinde okullulaşma oranları, MEB'in yayımladığı illere göre brüt ve net okullulaşma oranları kullanılarak hesaplandı.
Hesaplamalar için MEB tarafından yayımlanan Millî Eğitim İstatistikleri kullanıldı. Okulöncesinde kaynaştırma verisi anaokullarını kapsar; ancak anasınıflarını kapsamaz. Okulöncesinde özel eğitim okulları verisi anasınıflarını kapsar; ancak anaokullarını kapsamaz. Özel eğitim okulları verisi uygulama merkezlerini de kapsar.
Hesaplamalar için MEB tarafından yayımlanan Millî Eğitim İstatistikleri kullanıldı.