Eğitim Finansmanı
Hesaplamalar için MEB tarafından yayımlanan Millî Eğitim İstatistikleri kullanıldı. Okulöncesi eğitim hesaplamalarında özel anaokulları, özel anasınıfları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün denetimindeki kurumlar da dahil edildi. İlköğretim/ortaokul ve ortaöğretimde açıköğretim öğrenci sayıları hesaba katılmadı. Mesleki ve teknik ortaöğretim, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı ortaöğretim kurumlarını da kapsıyor. (2010-2011 yılına ait okulöncesi eğitim öğrenci sayıları MEB tarafından paylaşılan verilerle hesaplandı.)
Kamu harcamalarına ilişkin veriler Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan merkezi yönetim ve yerel yönetim harcamalarından derlendi. Kamu harcamalarına ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan yapılan harcamalar da dahil edildi. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla bilgisi TÜİK’ten alındı.
Hesaplamalar için MEB tarafından yayımlanan Millî Eğitim İstatistikleri kullanıldı.