Eğitim Çıktıları
TÜİK tarafından gerçekleştirilen Hanehalkı İşgücü Anketi’nin mikro veri setleri kullanılarak derlendi. 15-19 yaş grubunda diploması olmayanların içinden halen ilköğretime devam edenler ayıklanmamıştır.
Hesaplamalar için MEB tarafından yayımlanan Millî Eğitim İstatistikleri kullanıldı.
OECD tarafından yayımlanan veriler kullanıldı. Problem çözme skorundaki "diğer" seçeneği testi yarıda bırakanları, testi çözmek için yeterli bilişim bilgisi veya bilgisayar deneyimi olmayanları ve kayıp değerleri kapsar.
TÜİK tarafından 18 yaş üzeri nüfusa uygulanan Yaşam Memnuniyeti Araştırması verileri kullanıldı. İBBS-3 düzeyinde (81 il) verisi yayımlanan son yıl 2013 olduğundan bu yıla ait veriler kullanıldı.