Eğitim 360° Hakkında

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde dönüşümün birlikte akıl ve hayal gücü ile gerçekleşebileceğine inanır.

ERG, eğitimde yapısal dönüşüm için nitelikli veri üretir, ürettiği verinin ulaşılabilir ve anlaşılabilir olmasını hedefler. Eğitim 360° bu hedef doğrultusunda, ERG’nin eğitime ilişkin derlediği tüm verilerin herkes tarafından kullanılmasını, hızlı ve kolayca ulaşılmasını sağlamak için hayata geçmiştir. ERG, derlediği verileri Eğitim 360° üzerinde düzenli olarak güncelleyerek ve yenileyerek eğitimdeki gelişmelerin izlenebildiği bir kaynak sunmaya çalışacaktır. Bu websitesinde eğitime dair kapsamlı veriler altı ana eksende özetlenmiştir: eğitimin finansmanı, eğitime erişim ve öğrenci, öğretmenler ve öğrenme süreçleri, eğitimin içeriği ve eğitim ortamları. Her bir bölümde, verilerin grafik ve tablo görünümlerine ulaşılabilir, veriler Excel tablosu olarak indirilebilir. Ayrıca her bir veriye dair detaylı açıklama grafiklerin altında yer alacak şekilde sunulmuştur.
 
Eğitimin finansmanı bölümünde, özel öğretimin payına, eğitime ayrılan kamu kaynakalrına ve Milli eğitim Bakanlığı’nın bütçesine ilişkin veriler yer alır.
 
Eğitime erişim ve öğrenci bölümünde, okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde okullulaşma oranları, okulöncesi öğrencilerin kurumlara göre dağılımı ve özel eğitim hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısına ilişkin veriler yer alır.

Öğretmenler ve öğrenme süreçleri bölümünde, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve öğretmen atamalarının alanlara göre dağılımına ilişkin veriler sunulur.

Eğitimin içeriği bölümünde,  örgün ortaöğretimde öğrencilerin okul türlerine göre dağılımı ve açık liseye devam eden ortaöğretim öğrencilerininoranına ilişkin veriler yer alır.

Eğitim ortamları bölümünde, derslik başına düşen öğrenci sayısına ilişkin veriler yer alır.

Eğitimin çıktıları bölümünde, PIAAC ve PISA testlerinde ve eğitim hizmetlerinden memnuniyete ilişkin veriler yer alır. ERG tarafından derlenerek bu sitede paylaşılan veriler eğitim sistemimizdeki gerçeklerin bir yansıması, hayalimiz ise bu gerçeklerin eğitimde dönüşüm için hepimize bir temel sağlamasıdır.